Haarlemmers werken aan ‘nieuwe’ volksclub


Haarlemmers werken aan
‘nieuwe’ volksclub

Welke voetballiefhebber zou niet voor een klein bedrag aandeelhouder willen zijn van een eigen club? En daarmee ook stemrecht krijgen… Jij toch ook?

Momenteel inventariseert een groep enthousiaste Haarlemmers de animo voor een nieuwe volksclub, met een grote inbreng voor de supporters. Het Engelse ‘FC United of Manchester is het inspirerende voorbeeld voor de initiatiefnemers. Als tegenbeweging van het Amerikaanse grootkapitaal bij Manchester United keerde een groep fans in de zomer 2005 bewust terug naar de basis. Ze richtte een nieuwe club op, die direct dat seizoen al uitkwam in de tweede divisie van de North West Counties Football League.

Aanvankelijk werd FC United als naam gekozen, maar de FA keurde dat niet goed. Iedereen die geld had gestoken in de club werd gevraagd te stemmen tussen FC United of Manchester, FC Manchester Central, AFC Manchester 1878 en Newton Heath United FC. Op 14 juni werd bekendgemaakt dat FC United Of Manchester met 44% de meeste stemmen had gekregen. Begin juli 2005 hadden meer dan 4000 mensen geld geïnvesteerd in de nieuwe club waardoor het banksaldo meer dan £100.000 bedroeg. (Bron: Wikipedia).

Het Haarlemse initiatief is niet zozeer door onvrede ingegeven, als wel uit teleurstelling over de ontwikkelingen in het Nederlandse betaald voetbal. Steeds vaker zwaaien (internationale) zakenlieden de scepter bij een club.

Op 25 januari 2015 is het exact vijf jaar geleden dat HFC Haarlem failliet werd verklaard. Het vlammetje van een betaald voetbalorganisatie in Haarlem is altijd blijven branden. Inmiddels werkt een groep voetballiefhebbers met een ‘roodblauw’ hart achter de schermen aan de lancering van deze ‘nieuwe’ club, een soort HFC Haarlem 2.0. De identiteit van de voetbaltrots van Haarlem is daar bij leidend. Het doel is om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.

Hoe werkt het?

Supporters kunnen aandelen kopen van de club. Elke aandeelhouder krijgt één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij heeft. Er wordt gestemd over de samenstelling van het bestuur, maar ook bestaat de mogelijkheid om mee te beslissen over het aantrekken van een nieuwe spits of naamgeving aan het sportcomplex.

Behalve dat via een community geld kan worden gegenereerd, wordt de positieve betrokkenheid van de supporters bij de club door de initiatiefnemers als minstens zo belangrijk ervaren.

De nieuwsgierigheid naar die ‘stem van het volk is nu al groot. Op basis van een enquête wil de initiatiefgroep kijken of er voldoende draagvlak is voor een nieuwe (volks-)club in Haarlem.

Wat is jouw mening over de volgende stellingen?

In Haarlem hoort een betaald voetbalclub te spelen.

Eens
575 Vote
Weet ik niet
8 Vote
Oneens
13 Vote

De clubstructuur zoals die van FC United of Manchester spreekt me aan.

Eens
459 Vote
Weet ik (nog) niet
90 Vote
Oneens
20 Vote

Het is leuk om aandeelhouder te zijn van een voetbalclub en zo ook stemrecht te krijgen

Eens
457 Vote
Weet ik (nog) niet
75 Vote
Oneens
27 Vote

Tien euro is een acceptabel bedrag voor een aandeel (en stem) in een nieuwe club

Eens
511 Vote
Weet ik (nog) niet
17 Vote
Oneens
30 Vote

De identiteit van HFC Haarlem geeft een 'nieuwe' club direct een meerwaarde

Eens
521 Vote
Weet ik (nog) niet
24 Vote
Oneens
12 Vote

Tekst mogelijk gemaakt door Journalistiek Tekstbureau De Geus & Hartman

Bekijk hier de documentaire van VPRO Tegenlicht over Baas in eigen club van 26 Okt 2014